Program razvoja podeželja

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Tiples d.o.o. na podlagi prejema podpore iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020.

Podukrep 8.6: Podpore in naložbe v proizvodnjo
Odločba do pravice do sredstev: 33111-16/2020
Projekt: Nakup robilnika, mobilne tračne žage

Cilji 

  • z investicijo se bo bistveno lažje manipuliralo z lesom,
  • delo bo varneje,
  • investicija je prinesla tudi nova delovna mesta.

Povezave