Fera-rešitve so narejene z 
ekološkim odnosom do okolja

Obnovljivi viri

V ospredje postavljamo uporabo obnovljivih virov in energetsko varčno ogrevanje proizvodne hale, precej v zimskih mesecih.

Učinkovita raba energije

Za učinkovito izrabo energije ob ogrevanju, smo namestili energetsko varčne digitalne obtočne črpalke, ki prihranijo dodatno do 10 % energije.

Zmanjšanje nevarnih snovi

Proizvodna hala je zasnovana tako, da so emisije hrupa, elektromagnetnega sevanja ter izpušnih plinov v okolje nizke kolikor je le možno.

Reciklaža snovi

Nenazadnje nam je pomembno tudi samo recikliranje snovi, zato imamo vpeljan sistem ločenega zbiranja odpadkov.

Nič ni nemogoče!

Se vam poraja ideja, ki jo želite realizirat?