Prepustite skrbi načrtovanja vašega izdelka naši razvojni ekipi

Prepustite skrbi načrtovanja vašega izdelka naši razvojni ekipi

Izvedba od zamisli do končnega izdelka – je ključ do trajnostnega razvoja, zato v oddelku za raziskave in razvoj uporabljamo vse sodobne pristope učinkovitega razvoja izdelka, da kupec čim hitreje dobi čim boljšo vizualizacijo izdelka in njegov prototip.

Ovrednotimo zamisel in opredelimo lastnosti izdelka

Izhodišče za izdelavo zasnove novega izdelka je vrednotenje zamisli glede na tržne in tehnološke možnosti.

Nato opredelimo funkcionalne, tehnične, izvedbene, estetske in uporabne lastnosti izdelka v razvoju s tehnično-tehnološkega vidika, pri čemer dajemo velik poudarek na okolske obremenitve izdelave ter obratovanje izdelka.

Za izdelavo uporabljamo najnovejše tehnologije

Od zamisli in skice novega izdelka na papirju preko brainstorming-ov, postopno oblikujemo 3D model CAD ter tehnično dokumentacijo izdelka v 3D modelirniku ProENGINEER-CREO in SOLIDWORKS.

Za samo tehnologijo obdelave uporabljamo sodobni CAM program SolidCAM, poslužujemo pa se tudi novodobnih prototipnih tehnologij tiskanja modelov (do fizičnega izdelka s tiskom).

Razvijemo tehnično izvedljiv koncept in pripravimo tehnično dokumentacijo

Glavna naloga razvojnega oddelka je, da razvije tehnično izvedljiv koncept, tj. tehnično rešitev, in pripravi kompletno tehnično dokumentacijo. Pri tem morajo biti izpolnjene funkcijske zahteve izdelka, kar zadeva obvladovanje kakovosti, stroškov in časovnih rokov.

V procesu nastajanja izdelka se izvajajo naslednje razvojne aktivnosti:

Vse to po ustaljenem receptu

Zahteve in načrt

Predstavite nam vhodne zahteve, na podlagi katerih nato pripravimo načrt.

Raziskava in razvoj

Sledita razvoj, konstrukcija in izdelava potrebnih izdelka ter potrebnih orodij.

Testiranje in kontrola

Pred zagonom proizvodnje izvedemo testiranje in vse potrebne kontrole.

Zagon proizvodnje

Kot zadnje zaženemo vašo novo proizvodnjo in tako zaključimo projekt.

Nič ni nemogoče!

Se vam poraja ideja, ki jo želite realizirat?